آدرس فروشگاه ها در استان قزوین

در این صفحه آدرس، شماره تلفن و ساعات کاری فروشگاه های استان قزوین در دسترس شماست.
1399/12/25    
بازدید: 3222
شعبه 1 : قزوین، سه راه خیام، مجتمع تجاری الغدیر، طبقه هم کف 
شماره تماس: 02833230444
 
شعبه 2 : قزوین،نبش چهارراه خیام 
شماره تماس: 02833242328
 
شعبه 3 : قزوین،خیابان خیام شمالی 
شماره تماس: 02833335384
 
شعبه 4 : تی جی من: قزوین، سه راه خیام، مجتمع تجاری الغدیر، طبقه هم کف 
شماره تماس: 02833235435
 
شعبه 5 : (دراتی چرم) قزوین خیابان بلوار شمالی 
شماره تماس: 02833369764
 
شعبه 6 : قزوین، میدان جانبازان، مجتمع تجاری راژیا 
شماره تماس: 02833652957 
 
ساعات کاری تمام فروشگاه های قزوین از ساعت  9 الی 15.30 و 16.30 الی 22 می باشد.